ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโลโก้
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโลโก้
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ ทวิสมุม สกรีนโลโก้
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ จับจีบ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ จับจีบ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ จับจีบ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ จับจีบ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ จับจีบ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโลโก้
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีน
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าผืน สำเร็จรูป สกรีนโลโก้
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าผืน สำเร็จรูป สกรีนโลโก้
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าผืน สำเร็จรูป สกรีนโลโก้
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าผืน สำเร็จรูป สกรีนโลโก้
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโลโก้
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าผืน สำเร็จรูป สกรีนโลโก้
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าผืน สำเร็จรูป สกรีนโลโก้
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ ทวิสมุม สกรีนโลโก้
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะกลม โต๊ะค็อกเทล
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะกลม
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะกลม
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะกลม
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะกลม
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะกลม
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะกลม
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะกลม
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะกลม
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะกลม
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะกลม
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ ทวิสมุม สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ จับจีบ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป ปักลาย
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป ปักลาย
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโลโก้
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ ทวิสมุม สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ ทวิสมุม สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ
ผ้าปูโต๊ะ/ผ้าคลุมโต๊ะ เข้ารูป สกรีนโ

TABLECLOTH/ผ้าคลุมโต๊ะ

ผ้าปูโต๊ะแบบต่าง ๆ เนื้อผ้าหนานุ่ม ทิ้งตัว มีน้ำหนัก ซักรอยเปื้อนออกง่าย มีหลายขนาดให้เลือก 

  • สี่เหลี่ยมจตุรัส Square : 55"x55" , 60"x60" , 64"x64" 

72"x72" , 90"x90" ,102"x102" ,110"x110" 

  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า Oblong : 58"x72" ,60" x 96", 60" x120" , 72"x144" 

  • ผ้าปูโต๊ะกลม Round : 90", 120", 150", 180", 210", 260", 300" 

ผลิตจากผ้า Polyester, Cotton 100%, Linen, Cotton Blend 

มีสีขาวและสีอื่น ๆ ตามต้องการ 

บริการปักและสกรีนลาย,โลโก้ บนผ้าปูโต๊ะ 

ยินดีให้คำแนะนำขนาดผ้าปูที่เหมาะสมกับโต๊ะ 

Tablecloth for Hotel, Restaurant, CateringWhich have many styles to use, thick and soft texture, 

good quality and easy to remove. 

  • Square size: 55"x55", 60"x60" , 64"x64" 

72"x72", 90"x90", 102"x102", 110"x110" 

 

  • Oblong size : 58"x72", 60"x96", 60"x120", 72"x144" 

 

  • Round size : 90", 120", 150", 180", 210", 260", 300" 

 

Made from Polyester, Cotton 100%, Linen, Cotton blend

ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าเช็ดปาก แนปกิ้น ผ้ารองจาน ผ้ารองแก้ว ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ Coaster Placemat Napkin ผ้าคลุมโซฟา ปลอกหมอน ผ้าคลุมเก้าอี้ครึ่งตัว ผ้าปูโต๊ะ Tablecloth โรงแรม เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย