ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สกรีนโลโก้
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สกรีนโลโก้
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สกรีนโลโก้
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สกรีนโลโก้
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สกรีนโลโก้
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ผ้าซาติน/Sati
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ผ้าซาติน/Sati
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ผ้าซาติน/Sati
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins สีพื้น
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ลินิน/Linen
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ผ้าลินิน/Linen
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ผ้าลินิน/Linen
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ผ้าลินิน/Linen
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ผ้าลินิน/Linen
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย
ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น/Napkins ปักลาย

NAPKIN/ผ้าเช็ดปาก

ผ้าเช็ดปาก/ผ้าแนพกิ้น

 

ผลิตจากผ้า Cotton 100%, Cotton Blend, Linen ซึ่งเป็นผ้าที่มีคุณภาพเหมาะสม สำหรับแนพกิ้นคุณภาพดี 

 

 

ขนาดมาตรฐาน : 18"x18", 20"x20", 22"x22", หรือ สั่งตัดตามความต้องการ 

 

 

ี : ขาว และ สีอื่นๆ 

 

 

บริการปัก , สกรีน , ติดป้าย(Tag) ตามแบบ 

 

Napkin 

 

Made from 100% Cotton, Cotton Blend, Linin which is suitable for making high-quality napkin.

 

Size : 18"x18", 20"x20", 22"x22", or custom as you desire.

 

Color : White or another color that you love.

 

Embroded, Screened or Tagging are available.

 

 

 

 

ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าเช็ดปาก แนปกิ้น ผ้ารองจาน ผ้ารองแก้ว ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ Coaster Placemat Napkin ผ้าคลุมโซฟา ปลอกหมอน ผ้าคลุมเก้าอี้ครึ่งตัว ผ้าปูโต๊ะ Tablecloth โรงแรม เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย