NAPKIN แท้จริงแล้วคืออะไร มาจากไหน ?


ผ้าเช็ดปากขนาดมาตรฐาน สีพื้น

Napkin หรือ ผ้าเช็ดปาก คือหนึ่งในเครื่องเรือนที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารที่ภัตตาคาร โรงแรมหรือร้านอาหารรู้จักกันดี